Cena

Finančná náročnosť programu Work and Travel sa snažíme každoročne udržať na čo najnižšej úrovni. Naše ceny porovnávame s konkurenčnými agentúrami a rôznymi poskytovateľmi podobných služieb a udržujeme ich pod cenami konkurencie. Od letnej sezóny 2018 ponúkame iba pracovné miesta a potrebné školenie. Víza a poistenie Vám zabezpečí s nami spolupracujúca agentúra. Bližšie informácie poskytneme prihláseným účastníkom.

 

1. Poplatok za školenie American Red Cross

Zabezpečíme Vám pracovné miesto na pozícii Lifeguard a potrebné školenie American Red Cross Lifeguarding.

Poplatok za lifeguard kurz zahŕňa náklady s týmto kurzom spojené a vystavením certifikátov, ktoré sú platné na tri (LIFEGUARDING a FIRST AID) resp. dva roky (CPR a AED). Pri opakovanej účasti v programe ich už teda nebudete musieť platiť. Cena Lifeguard kurzu závisí od dátumu registrácie do programu a zaplatenia zálohy za školenie.

  • registrácia a zaplatenie zálohy do 31.12. – 280€
  • registrácia a zaplatenie zálohy od 1.1. do 28.2.  – 300€
  • registrácia a zaplatenie zálohy po 1.3. – 320€

Po získaní pracovného miesta je potrebné uhradiť zálohu 50€, ktorá bude následne odpočítaná z ceny kurzu.

 

2. Cena SELF-PLACED programu vízovej agentúry

Cena zahrňuje podklady k vystaveniu víz (formulár DS2019), zdravotné poistenie na pracovnú časť programu (väčšinou na 90 dní, je nutnou súčasťou programu) a nepretržitú podporu vízovej agentúry na Slovensku a zámorských vízových agentúr.

Cena sa pohybuje okolo 600usd a je nižšia než pri programe FULL-PLACEMENT, kedy vízová agentúra zabezpečuje uchádzačovi aj pracovné miesto. Presná cena bude upresnená prihláseným uchádzačom.

 

Ďalšie náklady, s ktorými musí účastník počítať…

 

Poplatok SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)

Každý študent, ktorý prichádza do USA má povinnosť prihlásiť sa do zoznamu vedeného úradom ICE patriacim pod Department of Homeland Security . Poplatok spojený sa administratívou je 35$. Každý účastník môže tento poplatok uhradiť sám podľa inštrukcií, ktoré Vám poskytneme. V prípade, že sa rozhodnete pre jednoduchšiu variantu, môžeme tento poplatok uhradiť za Vás. V takomto prípade si budeme účtovať 5$ spracovateľský poplatok.

 

Administratívny poplatok ambasáde USA

Tento poplatok vyberajú všetky ambasády USA vo svete v závislosti na type víz, ktoré si uchádzač vybavuje. V prípade J1 víz činí poplatok 160$, platí sa na účet ambasády, do ktorej si uchádzač pôjde pre svoje víza. Viac informácií Vám poskytneme my, prípadne si ich môžete vyhľadať na stránkach Americkej ambasády.

 

Letenka

Letenku je najvýhodnejšie kúpiť v dostatočnom predstihu, kedy sa dajú spiatočne letenky do USA zaobstarať za veľmi rozumné ceny (±550€ aj s poplatkami).

 

Vreckové

Odporúčané vreckové je ±400$.