Cena

Finančná náročnosť programu Work and Travel sa skladá z viacerých faktorov.

 

Cena za podklady na získanie víz a zdravotné poistenie

Cena zahŕňa podklady k vystaveniu víz (formulár DS 2019), zdravotné poistenie na pracovnú časť programu (maximálne 120 dní, ktoré je nutnou súčasťou programu) a nepretržitú podporu agentúry Go2Us a zámorských vízových agentúr. Po registrácii do programu je nutné zaplatiť nevratnú zálohu 40€, ktorá bude následne odpočítaná z ceny programu.

 

1. Cena FULL programu: 900$

Zabezpečíme Vám víza, poistenie a pracovné miesto.

Cena platí pri schválení vízových podkladov a zaplatení poplatku do 1.3.2015. Po tomto dátume si vyhradzujeme právo na zmenu ceny.

 

2. Cena SELF-PLACED programu: 575$

Zabezpečíme víza a poistenie, prácu si účastník zabezpečí sám.

 

3. Cena programu SLOVAKLIFEGUARD: 575$

Zabezpečíme víza, poistenie a prácu na pozícii Lifeguard.

Poplatok za lifeguard kurz zahŕňa náklady s týmto kurzom spojené a vystavením certifikátov, ktoré sú platné na tri (LIFEGUARDING a FIRST AID) resp. dva roky (CPR a AED). Pri opakovanej účasti v programe ich už teda nebudete musieť platiť. Cena Lifeguard kurzu závisí od dátumu registrácie do programu a zaplatenia zálohy za školenie.

  • registrácia a zaplatenie zálohy do 31.12. – 275€
  • registrácia a zaplatenie zálohy od 1.1. do 28.2.  – 295€
  • registrácia a zaplatenie zálohy po 1.3. – 315€

Po získaní pracovného miesta je potrebné uhradiť zálohu 40€, ktorá bude následne odpočítaná z celkovej sumy programu. Záloha je následne odpočítaná z ceny kurzu.

 

Ďalšie náklady, s ktorými musí účastník počítať

Poplatok SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)

Každý študent, ktorý prichádza do USA má povinnosť prihlásiť sa do zoznamu vedeného úradom ICE patriacim pod Department of Homeland Security . Poplatok spojený sa administratívou je 35$. Každý účastník môže tento poplatok uhradiť sám podľa inštrukcií, ktoré Vám poskytneme. V prípade, že sa rozhodnete pre jednoduchšiu variantu, môžeme tento poplatok uhradiť za Vás. V takomto prípade si budeme účtovať 5$ spracovateľský poplatok.

 

Administratívny poplatok ambasáde USA

Tento poplatok vyberajú všetky ambasády USA vo svete v závislosti na type víz, ktoré si uchádzač vybavuje. V prípade J1 víz činí poplatok 160$, platí sa na účet ambasády, do ktorej si uchádzač pôjde pre svoje víza. Viac informácií Vám poskytneme my, prípadne si ich môžete vyhľadať na stránkach Americkej ambasády.

 

Letenka

Letenku je najvýhodnejšie kúpiť v dostatočnom predstihu, kedy sa dajú spiatočne letenky do USA zaobstarať za veľmi rozumné ceny (±550€ aj s poplatkami).

 

Vreckové

Odporúčané vreckové je ±400$.