Kontakt

Daniel Poráč – riaditeľ

Zakladateľ Slovaklifeguard a Go2Us, American Red Cross Lifeguarding Instructor, viacnásobný účastník Work and Travel programu na pozíciách Pool Manager a Supervisor.

CZ: +420 730 191 875

 

Martin Parimucha – manažér

Viacnásobný účastník Work and Travel programu na pozíciách Pool manager a Pool Operator.

CZ: +420 775 447 029
SK: +421 908 255 942

 

Ďalšie kontakty

info[a]go2us.sk

facebook.com/GO2USltd

facebook.com/SLOVAKLIFEGUARD

instagram.com/go2us

Bankové spojenie: ČSOB Slovensko, č.ú. 4015697187/7500