SLOVAKLIFEGUARD

SLOVAKLIFEGUARD je špeciálny variant programu Work and Travel USA pre účastníkov, ktorí by chceli počas leta pracovať na súkromných bazénoch na východnom pobreží USA ako plavčíci, pool-manageri, pool-operatori, prípadne area supervisori. Go2Us zabezpečuje tieto práce v štátoch Maryland, Virginia, Pennsylvania, Washington D.C., New Jersey, New York a North Carolina.

Práca plavčíkov v sebe spája príjemné s užitočným. Ako plavčíci budete vykonávať nenáročnú prácu na súkromných bazénoch, kde sa budete starať o bezpečnosť a celkový chod Vám prideleného bazénu. Počas dňa sa plavčíci starajú o bezpečnosť a celkové pohodlie návštevníkov. V prípade núdze musí byť lifeguard pripravený zasiahnuť a pomôcť návštevníkom, ktorí to potrebujú. Ďalšími povinnosťami plavčíka je dbať o dodržiavanie pravidiel, čistoty a celkového poriadku zariadenia alebo udržiavať správne chemické zloženie vody v bazéne.

S ohľadom na fakt, že účastníci programu SLOVAKLIFEGUARD musia povinne absolvovať školenie – American Red Cross Lifeguarding Course, rozhodli sme sa spojiť výhody programu SELF-PLACED (nižšie finančné náklady na vízovú administratívu) a programu FULL-PLACEMENT (zabezpečenie pracovného miesta). Vízová administratíva teda stojí účastníkov rovnakú čiastku ako keby si prácu našli sami a ušetrené prostriedky môžu použiť na povinné školenie, ktoré Go2Us organizuje na Slovensku a v Česku ešte pred odletom do USA.

Prácu zabezpečujeme na bazénoch východneho pobrežia USA, a preto ak hľadáte na leto nenáročnú brigádu v zahraničí a radi by ste spoznali zaujímavú krajinu, kultúru a ľudí alebo si zlepšili svoje jazykové schopnosti, ste u nás správne. Go2Us spolupracuje s najväčšími bazénovými spoločnosťami na východnom pobreží USA, ktoré sú zárukou výborných podmienkou pre účastníkov. Tento program ponúkame už niekoľko rokov a tak môžeme využiť získané skúsenosti pre našich klientov.

 

Voľné miesta na pracovné pozície lifeguard

Pracovná pozícia Štát Základná hodinová mzda Pracovné hodiny za týždeň Ubytovanie Iné

Lifeguard

Signature Pools Mng.

Virginia 9 $ 40+ 110$ / week overtime rate 1,5x

Lifeguard

Southern Mng. Corp.

Virginia, Maryland 12 $ 40 1650 $ / season overtime rate 1,5x

Lifeguard

Aquasafe Pool Mng.

DC, MD, VA+ 9,25+$ 48+ 115$ / week bonus program available, no OT rate

 

Lifeguard kurz

Na to, aby ste mohli pracovať ako plavčíci v USA musíte absolvovať niekoľko kurzov. Niektoré z nich sú povinné pre všetkých účastníkov, iné závisia na umiestnení a na veľkosti zariadenia, kde budete pracovať. V USA existuje zákonná úprava záchranných systémov, a preto každý plavčík musí absolvovať American Red Cross Lifeguarding a CPR kurz – kurz oživovania. V niektorých oblastiach je povinný aj Pool Operator Course, čo je kurz úpravy vody a zaobchádzania s chemikáliami, filtračným a cirkulačným systémom bazénu. Ak tento kurz budete musieť absolvovať, zabezpečíme Vám ho v rámci Lifeguard kurzu (pre spoločnosť Aquasafe), inak ho zabezpečí samotný zamestnávateľ v USA. Výhodou kurzu absolvovaného ešte doma pred odletom je, že nestrácate čas po prílete v USA a môžete takmer ihneď začať pracovať. Kurz vedieme v slovenskom jazyku s anglickými prezentáciami a videom, takže účastníci ľahšie pochopia a naučia sa nové vedomosti a zručnosti, pri zachovaní dostatočnej slovnej zásoby, aby zvládli výstupné písané testy v anglickom jazyku.

Samotný kurz American Red Cross Lifeguarding pozostáva z dvoch častí, ktorých splnenie je tým najzákladnejším predpokladom pre prácu lifeguarda v USA.

 

1. Pre-course

Prvou časťou je takzvaný pre-course, ktorým si overíme Vaše plavecké schopnosti a fyzickú kondíciu, ktoré sú potrebné pre úspešné absolvovanie samotného kurzu lifeguardingu a hlavne pre výkon povolania plavčíka.

Pre-course pozostáva z niekoľkých častí:

  • Plávanie na vzdialenosť 300m bez prestávky (100m kraul + 100m prsia + 100m v.sp.)
  • Štart z vody, plávanie 20-30m, zanorenie pod hladinu, vytiahnutie predmetu na hladinu, plávanie spolu s predmetom k brehu iba za pomoci nôh
  • Vytiahnutie troch predmetov (3 hokejové puky) na jedno zanorenie, vzdialenosť predmetov od seba je 2-3m

 

2. Lifeguarding Course

Kurz lifeguardingu trvá 3-4 dni (v závislosti na počte účastníkov), spolu približne 31 hodín. Napriek náročnosti, hlavne po psychickej stránke, sa kurzu báť nemusíte. Pri pracovitosti a zodpovednej príprave je úspešné absolvovanie samozrejmosťou. Kurz pozostáva z teoretických prednášok, nácviku prvej pomoci na suchu a, samozrejme, nácviku záchrany vo vode.

Na záver kurzu budú musieť účastníci uspieť v písomných testoch, ktoré sú v anglickom jazyku (testové otázky s možnosťou výberu jedinej správnej odpovede) a v praktických skúškach vo vode i na suchu.

Po úspešnom absolvovaní získajú účastníci 2 certifikáty – Lifeguarding/First Aid (platný 3 roky) a CPR (platný 2 roky).

O presnom mieste a dátume konania kurzov, presnom harmonograme a organizácii kurzov budeme informovať zaregistrovaných účastníkov prostredníctvom emailu.