SLOVAKLIFEGUARD

SLOVAKLIFEGUARD je špeciálny variant programu Work and Travel USA pre účastníkov, ktorí by chceli počas leta pracovať na súkromných bazénoch na východnom pobreží USA ako plavčíci, pool-manageri, pool-operatori, prípadne area supervisori. Go2Us zabezpečuje tieto práce v štátoch Maryland, Virginia, Pennsylvania, Washington D.C., New Jersey, New York a North Carolina.

Práca plavčíkov v sebe spája príjemné s užitočným. Ako plavčíci budete vykonávať nenáročnú prácu na súkromných bazénoch, kde sa budete starať o bezpečnosť a celkový chod Vám prideleného bazénu. Počas dňa sa plavčíci starajú o bezpečnosť a celkové pohodlie návštevníkov. V prípade núdze musí byť lifeguard pripravený zasiahnuť a pomôcť návštevníkom, ktorí to potrebujú. Ďalšími povinnosťami plavčíka je dbať o dodržiavanie pravidiel, čistoty a celkového poriadku zariadenia alebo udržiavať správne chemické zloženie vody v bazéne.

S ohľadom na fakt, že účastníci programu SLOVAKLIFEGUARD musia povinne absolvovať školenie – American Red Cross Lifeguarding Course, rozhodli sme sa spojiť výhody programu SELF-PLACED (nižšie finančné náklady na vízovú administratívu) a programu FULL-PLACEMENT (zabezpečenie pracovného miesta). Vízová administratíva teda stojí účastníkov rovnakú čiastku ako keby si prácu našli sami a ušetrené prostriedky môžu použiť na povinné školenie, ktoré Go2Us organizuje na Slovensku a v Česku ešte pred odletom do USA.

Prácu zabezpečujeme na bazénoch východneho pobrežia USA, a preto ak hľadáte na leto nenáročnú brigádu v zahraničí a radi by ste spoznali zaujímavú krajinu, kultúru a ľudí alebo si zlepšili svoje jazykové schopnosti, ste u nás správne. Go2Us spolupracuje s najväčšími bazénovými spoločnosťami na východnom pobreží USA, ktoré sú zárukou výborných podmienkou pre účastníkov. Tento program ponúkame už niekoľko rokov a tak môžeme využiť získané skúsenosti pre našich klientov.

 

Voľné miesta na pracovné pozície lifeguard

Pracovná pozícia Štát Základná hodinová mzda Pracovné hodiny za týždeň Ubytovanie Iné

Lifeguard

Signature Pools

Virginia 9$ 48+ 110$ / week

overtime rate

H2B visa possible

Lifeguard American Pools Virginia, DC 8,75-9$ 45+ guaranted overtime rate
Lifeguard AQUASAFE DC, MD, VA+ 9,25+$ 48+ 115$ / week bonus program available, H2B visa possible, no OT rate

 

Lifeguard kurz

Na to, aby ste mohli pracovať ako plavčíci v USA musíte absolvovať niekoľko kurzov. Niektoré z nich sú povinné pre všetkých účastníkov, iné závisia na umiestnení a na veľkosti zariadenia, kde budete pracovať. V USA existuje zákonná úprava záchranných systémov, a preto každý plavčík musí absolvovať American Red Cross Lifeguarding a CPR kurz – kurz oživovania. V niektorých oblastiach je povinný aj Pool Operator Course, čo je kurz úpravy vody a zaobchádzania s chemikáliami, filtračným a cirkulačným systémom bazénu. Ak tento kurz budete musieť absolvovať, zabezpečíme Vám ho v rámci Lifeguard kurzu (pre spoločnosť Aquasafe), inak ho zabezpečí samotný zamestnávateľ v USA. Výhodou kurzu absolvovaného ešte doma pred odletom je, že nestrácate čas po prílete v USA a môžete takmer ihneď začať pracovať. Kurz vedieme v slovenskom jazyku s anglickými prezentáciami a videom, takže účastníci ľahšie pochopia a naučia sa nové vedomosti a zručnosti, pri zachovaní dostatočnej slovnej zásoby, aby zvládli výstupné písané testy v anglickom jazyku.

Samotný kurz American Red Cross Lifeguarding pozostáva z dvoch častí, ktorých splnenie je tým najzákladnejším predpokladom pre prácu lifeguarda v USA.

 

1. Pre-course

Prvou časťou je takzvaný pre-course, ktorým si overíme Vaše plavecké schopnosti a fyzickú kondíciu, ktoré sú potrebné pre úspešné absolvovanie samotného kurzu lifeguardingu a hlavne pre výkon povolania plavčíka.

Pre-course pozostáva z niekoľkých častí:

  • Plávanie na vzdialenosť 300m bez prestávky (100m kraul + 100m prsia + 100m v.sp.)
  • Štart z vody, plávanie 20-30m, zanorenie pod hladinu, vytiahnutie predmetu na hladinu, plávanie spolu s predmetom k brehu iba za pomoci nôh
  • Vytiahnutie troch predmetov (3 hokejové puky) na jedno zanorenie, vzdialenosť predmetov od seba je 2-3m

 

2. Lifeguarding Course

Kurz lifeguardingu trvá 3-4 dni (v závislosti na počte účastníkov), spolu približne 31 hodín. Napriek náročnosti, hlavne po psychickej stránke, sa kurzu báť nemusíte. Pri pracovitosti a zodpovednej príprave je úspešné absolvovanie samozrejmosťou. Kurz pozostáva z teoretických prednášok, nácviku prvej pomoci na suchu a, samozrejme, nácviku záchrany vo vode.

Na záver kurzu budú musieť účastníci uspieť v písomných testoch, ktoré sú v anglickom jazyku (testové otázky s možnosťou výberu jedinej správnej odpovede) a v praktických skúškach vo vode i na suchu.

Po úspešnom absolvovaní získajú účastníci 2 certifikáty – Lifeguarding/First Aid (platný 3 roky) a CPR (platný 2 roky).

O presnom mieste a dátume konania kurzov, presnom harmonograme a organizácii kurzov budeme informovať zaregistrovaných účastníkov prostredníctvom emailu.