Work and Travel

Program Work and Travel je kultúrno-poznávací pobyt v USA, ktorý je určený pre študentov denných programov vysokých a vyšších odborných škôl od 18 do 28 rokov. Dĺžka programu je minimálne 2 a maximálne 4 mesiace plus 30 dní len na cestovanie bez možnosti pracovať. To znamená, že účastníci majú k dispozícii až 5 mesačný pobyt v USA. Program Work and Travel je obľúbený a často využívaný americkými zamestnávateľmi vďaka úspore ich nákladov, keďže za zahraničných zamestnancov nemusia platiť odvody a zdravotné poistenie. Sezónne pracovné pozície ponúkajú študentom z celého sveta príležitosť navštíviť nádherné miesta Spojených štátov, zdokonaliť sa v angličtine, spoznať množstvo mladých ľudí a popritom si ešte zarobiť.

Pre účasť v programe Work and Travel USA sa využívajú študentské víza s označením J1, ktoré dovoľujú držiteľovi legálne v USA pracovať až 4 mesiace a následne ešte mesiac cestovať. Tieto víza získavame od amerických agentúr, ktoré pracujú s vopred určeným množstvo víz od americkej vlády a potom ich za poplatok prerozdeľujú ďalej do celého sveta. Go2Us spolupracuje s niekoľkými vízovými sponzormi a s administráciou víz Vám pomôžeme.

 

Podmienky a požiadavky

  • byť študentom denného štúdia vysokej školy alebo vyššej odbornej školy
  • vek od 18 do 28 rokov
  • nie podmienkou, ale výhodou je komunikatívna úroveň angličtiny, keďže budete komunikovať nielen na ambasáde pri udeľovaní víz, ale neskôr pri samotnom pobyte v USA so svojim zamestnávateľom alebo domácimi obyvateľmi v rôznych životných situáciách. Jazyka sa však báť nemusíte, jedným z hlavných účelov programu Work and Travel je zdokonalenie sa v anglickom jazyku

 

Celý proces získania víz má niekoľko krokov, ktorými Vás bude Go2Us postupne sprevádzať. Na nič nebudete sami a poskytneme Vám plnú podporu počas celého procesu. V skratke sa dá povedať, že prvým krokom je vyplnenie potrebnej dokumentácie, ktorá obsahuje rôzne formuláre a žiadosti. Správne vyplnená dokumentácia sa spolu so zaplateným programovým poplatkom posiela sponzorskej agentúre do USA na kontrolu a schválenie. V prípade, že je všetko v poriadku, sponzorská agentúra vystaví účastníkovi formulár DS 2019. Ten je najdôležitejším dokumentom celej vízovej procedúry, keďže na jeho základe Americká ambasáda vystavuje žiadateľom potrebné víza.